Adatkezelési Tájékoztató

1: Az adatkezelési tájékoztató célja

A Myropolium Kft. ( Budapest 1015, Hattyú u. 7. fsz. 3., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos  minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az  Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Myropolium Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Myropolium Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Myropolium Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Myropolium Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2: Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a 1-236-0934 telefonszámon léphet kapcsolatba az  adatkezelővel.

A Myropolium Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt az e-mail cím, név és egyéb megadott  személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével töröl.

Név: Myropolium Kft..
Székhely: Budapest 1015, Hattyú u. 7. fsz. 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-942620
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 22680576-2-41
Telefonszám: +36-1-236-0934
E-mail: info@myropolium.hu

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Biró Botond
Telefonszám: +36-1-236-0934

3: A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok:

A kötelezően kitöltendő mezőkhöz szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mailcím.

3.2 Technikai adatok:

A Myropolium Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai  eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Myropolium Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,  továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés  ellen.

A Myropolium Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés  biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő  védelmi szintet nyújt.

A Myropolium Kft. az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és  teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel  kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek    pl.online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie)  helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett  sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a  korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a myropolium.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik  érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e  fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A myropolium.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics  statisztikai célú szolgáltatás használatával a myropolium Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény  javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy  böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli  őket.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Online rendelés során kötelezően kitöltendő mezők:

Számlázási adatokhoz: Vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, telefonszám, számlázási címhez: ország, megye, város, utca. Amennyiben a szállítási cím eltér ettől, úgyszintén: Vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, telefonszám, számlázási címhez: ország, megye, város, utca.

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

A myropolium.hu weboldal  “Kapcsolat” fül oldalán levő panel kötelezően kitöltendő mezői: Név, e-mailcím.

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevélre való feliratkozás lehetősége: A myropolium.hu oldalon a “Feliratkozás a hírlevélre” panelon, vezetéknév, keresztnév, e-mailcím megadásával. A hírlevél tájékoztatást ad a Myropolium Kft. aktuális ajánlatairól, kedvezményekről és legújabban érkezett termékekről.

Leiratkozás: minden kiküldött hírlevél tartalmazza a leiratkozó linket, “leiratkozás” linkre kattintva a rendszer egy automatikus e-mailt küld a feliratkozás törléséről. Az e-mail címét addig tároljuk, amíg fel van iratkozva a hírlevélre.

4: A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés:

Adatkezelési időtartama: A Felhasználó személyes adatait kizárólag a megkötött szerződés teljesítéséig tárolja a Társaság, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a Társaság a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig kell tárolni), és a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita.

Egyéb esetekben: Az érintett személyes adatai törlésre kerülnek, amint a tárolás célja teljesült.
Hírlevél: A Felhasználó hozzájárulását bármikor visszavonhatja indokolás nélkül, a hírlevelekben található leiratkozási linkre való kattintással. Leiratkozást követően e-mail címét töröljük.

5: Az adatkezelés célja, módja, jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Myropolium Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson  alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat  az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok  teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Myropolium Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat  adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,  így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és  megakadályozásáról (Pmt.);

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6: Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a  következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával  összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a  látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes  rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap  használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező  számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a myropolium.hu rendszere a  technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a  rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor  automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé  tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a myropolium.hu fér hozzá.

7: Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (az adatkezelő iránymutatása szerint a webshop üzemeltetésben, személyes átvételű csomagok esetén közreműködő) adatai:

Cégnév: Myropolium Kft.
Székhely: 1015 Budapest, Hattyú utca 7. fsz. 3.

Online rendeléssel összefüggő kiszállítással kapcsolatos általános adatkezelés:
A Felhasználó alábbi adatait logisztikai szolgáltatói részére továbbítja annak érdekében, hogy ki tudják szállítani a Felhasználó által megrendelt termékeket. Az Ön személyes adatait kizárólag a megbízásunkból és az utasításaink szerint kezelik. Kezelt adatok köre: címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, beszedendő utánvét összege, valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben a Myropolium Kft.-nak megadott információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).
Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
Megbízott postai szolgáltató: Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.: futárszolgálati tevékenység

Egyéb adatfeldolgozó: Tukan Hungary Kft. 1031 Budapest, Varsa utca 14. 3. em. 9. Tevékenység: Informatikai rendszer üzemeltetés, rendszerfejlesztés, tárhely szolgáltatás.

8: Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak  helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet  adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti  elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Myropolium Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes  adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.  és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető  formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes  adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a  személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az  érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve  amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli  címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a  helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett  panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal  ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,  hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható  következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Myropolium Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a  hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Myropolium Kft.  indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más  módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs  más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az  adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások  kínálásával kapcsolatosan került sor.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Myropolium Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok  felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,  amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az  érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett  hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más  természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam  fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes  adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat  egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes  adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében  végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos  érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló  profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha  azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,  jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez  vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált datkezelésen – ideértve  a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen  jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400   Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu/

9: Plug-in-ek

Facebook, Twitter, Pinterest

Weboldalunk a következő közösségi média plug-inekkel rendelkezik: „Facebook” (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), „Twitter” (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA), és „Pinterest” (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA). Előfordulhat, hogy a weboldal látogatóinak személyes adatait ezeken a plug-ineken keresztül is gyűjtik, és azok továbbításra kerülhetnek az egyes szolgáltatóknak és hozzákapcsolásra kerülhetnek a látogató részére nyújtott szolgáltatásokhoz.

A Myropolium Kft. nem gyűjt személyes adatokat a közösségi média plug-ineken keresztül. Annak megelőzése érdekében, hogy az adatok továbbításra kerüljenek a szolgáltatók részére az USA-ba a felhasználó tudta nélkül, az un. Shariff megoldást használjuk a weboldalunkon. Ennek következtében az adott közösségi média plug-inek kezdetben csak grafikus elemként kerülnek integrálásra a weboldalunkba. Ezek a grafikus elemek linkeket tartalmaznak az adott plug-in szolgáltatójának weboldalára. Csak amikor rákattint az egyik ábrára, akkor kerül átirányításra az adott szolgáltató szolgáltatásába. Ez a megoldás biztosítja, hogy a személyes adatok nem kerülnek automatikusan továbbításra az adott közösségi média plug-inek szolgáltatói részére, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Ha rákattint valamelyik közösségi média plug-in ábrájára, úgy az adatok továbbításra kerülhetnek az adott szolgáltató részére és ott tárolódhatnak. Ha nem kattint az ábrákra, úgy nem kerül sor adattovábbításra Ön és a közösségi média plug-in szolgáltatója között.

Miután rákattintott a közösségi média plug-inre, az adott szolgáltató információt kap arról, hogy meglátogatta az online ajánlatunk oldalát. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem szükséges, hogy az adott szolgáltatónál felhasználói fiókkal rendelkezzen vagy, hogy oda be legyen jelentkezve. Mindazonáltal, ha már van felhasználói fiókja az adott szolgáltatónál és már be van jelentkezve ebbe a fiókba a weboldalunk meglátogatásakor, úgy a közösségi média plug-in által gyűjtött adatok közvetlenül hozzárendelésre kerülnek a fiókjához. Ha nem szeretné, hogy hozzárendeljék a szolgáltatónál lévő profilhoz, úgy ki kell jelentkeznie a felhasználói fiókjából, mielőtt rákattintana a közösségi média plug-inek valamelyikére.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Myropolium-nak nincs ráhatása arra, hogy az adott szolgáltatók gyűjtenek-e személyes adatokat és ha igen, milyen körben. Nincs tudomásunk az ilyen adatgyűjtések köréről, céljáról és megőrzési időtartamáról. Azonban jelezni kívánjuk, hogy feltételezni kell, hogy legalább az IP-címet és az eszközzel kapcsolatos adatokat rögzítik és használják a közösségi média plug-inek. Szintén lehetséges, hogy az egyes szolgáltatók sütiket használnak.

Az egyes szolgáltatók adatgyűjtésének körére és céljára, valamint az adatok további kezelésére és felhasználására vonatkozó adatvédelmi tájékoztatás közvetlenül a szolgáltatás weboldaláról érhető el. További tájékoztatást is ott kaphat a megfelelő adatvédelmi jogairól és az adatvédelmi beállítások lehetőségeiről:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA
https://en-gb.facebook.com/policy.php

b) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy

c) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

10: Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a  közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti  Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,  átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Myropolium Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –  személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához  elengedhetetlenül szükséges.